Kreu » POROSIT SIGURIMIN ONLINE

POROSIT SIGURIMIN ONLINE

Loading
Loading
Loading
Loading

SIGAL UNIQA në bashkëpunim me Spitalin Continental ne Tiranë dhe në Lushnje, Kliniken Intermedica në Sarandë dhe Klinikën Kristi në Korcë, ju ofron “Kartën e Kujdesit Shëndetësor”, me të cilën mund të kryeni minimumi një check up mjekësor në vit, me synimin për t’a parandaluar një sëmundje

Karta SIGAL + Spitali Continental

3,000 Lekë për person

Karta e Kujdesit Shëndetësor mbulon:

 • 1 check-up në vit për çdo person të anëtarësuar
 • gjak komplet, glicemi esell, SGPT, Kolesterol, EKG + Vizite Kardiologu, 1 echo me zgjedhje ose PAP test
 • 50% zbritje për 5 vizita me mjekë specialistë
 • 50% zbritje për ekzaminime laboratorike dhe imazherike
 • 40% zbritje për ekzaminime me radiologji të avancuar (CT, MRI)
Çmimi:

3,000 Lekë për person

Kontaktoni për të porositur kartën:
infoshendet@uniqa.al

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Porosit Online

Karta SIGAL + Klinika Intermedika Sarandë

2,500 Lekë për person

Karta e Kujdesit Shëndetësor mbulon:

 • 1 Check up në vit Falas
 • Gjak Komplet, Urine Komplet, SGPT, Glicemi esell, EKG, Eko Abdominale ose Gjiri ose Tiroide
 • Për ekzaminime me vlerë deri në 5,000 Lekë të reja – 50% zbritje
 • Për ekzaminime me vlerë nga nga 5,001-10,000 Lekë të reja – 30% zbritje
 • Për ekzaminime me vlerë nga 10,001 në 20.000 përfitohet – 20% zbritje
 • Për ekzaminime nga 20.001 në 100.000 përfitohet – 6% zbritje
 • Për ekzaminime me vlerë mbi 100.000 përfitohet 4% zbritje
Çmimi:

2,500 Lekë për person

Kontaktoni për të porositur kartën:
infoshendet@uniqa.al

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Porosit Online

KARTA SIGAL + Klinika Kristi Korçë

1,500 Lekë për person

Karta e Kujdesit Shëndetësor mbulon:

 • 1 Check up në vit Falas
 • Analize gjak komplet, Glicemi esell, Kolesterol, SGPT, EKG, 1 echo me zgjedhje te te siguruarit, Vizite pathologu
 • Për vizita me mjekë specialistë dhe ekzaminime laboratorike përfitohet zbritje në masën 30%
 • Për ekzaminime imazherike përfitohet zbritje 40%
 • Për xhama dhe skeleltë optikë përfitohet zbritje 30%
 • Për paketa stomatologjike (ku pëfshirhen: vizite dentare + panoramex + pastrim gurzash) përfitiohet çmim promocional, 2,000 leke
 • Për shërbime dentare të tjera, përfitohet zbritje nga 10% – 30%;
Çmimi:

1,500 Lekë për person

Kontaktoni për të porositur kartën:
infoshendet@uniqa.al

Informacion për Taksa e Tatime

Më shumëMë pak
Porosit Online